Towarzystwo Przyjaciół KUL Dziękujemy Oddziałowi TP KUL w Zamościu
Aktualności

Dziękujemy Oddziałowi TP KUL w Zamościu

02 lutego 2024

W święto Ofiarowania Pańskiego w gościnnych progach zamojskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół KUL spotkali się jego członkowie wraz z wieloletnim opiekunem duchowym ks. prof. Januszem Lekanem oraz przedstawiciele biura Zarządu Głównego Towarzystwa: dyrektor biura ks. dr Damian Chrzanowski, Olha Ilchyna i Sylwia Szychta.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą podczas Mszy Świętej, w homilii ks. prof. Lekan przypomniał, że całe nasze życie powinno być stałym, niekończącym się AMEN. Mówił również o tym, że każdy z nas, ludzi ochrzczonych, został konsekrowany i ofiarowany Bogu. Dzięki temu nasze życie możemy ofiarować z wolnością której nikt nam nie odbierze.

Następnie odbyło się spotkanie w auli parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. W imieniu obecnego Zarządu Oddziału oraz członków TP KUL pani Anna Brzezicka-Stępień, prezes Oddziału w Zamościu, powitała obecnych na spotkaniu i nadszedł czas na rozmowy o funkcjonowaniu Oddziału na przestrzeni ubiegłych lat, o formach wspierania Uniwersytetu, a także o sposobach angażowania młodych ludzi, a w szczególności absolwentów KUL, do wspierania inicjatyw i potrzeb Uczelni.

Ks. prof. Janusz Lekan i członkowie Oddziału TP KUL w Zamościu
Pani Anna Brzezicka-Stępień, prezes Oddziału w Zamościu wraz z obecnymi na spotkaniu

 

W czasie spotkania ks. prof. Janusz Lekan nawiązał do dzisiejszego święta Ofiarowania Pańskiego: Matka Boża Ofiarująca. Ten charakter ofiarniczy życia to jest jedna z cech chrześcijaństwa: naśladując Chrystusa, naśladujemy to jego bycie „dla”. My natomiast staramy się to uobecniać w swoim życiu poprzez proste rzeczy, jak chociażby to całe dzieło Towarzystwa Przyjaciół KUL. To jest duch ofiarniczy, kiedy człowiek daje z siebie i nie zadaje pytania, co za to w zamian będzie miał. Zachętą dla młodych jest właśnie uczyć się życia chrześcijańskiego – ofiarniczego.

Na zakończenie spotkania ks. dr Damian Chrzanowski wręczył wszystkim uczestnikom upominki, składając głębokie wyrazy wdzięczności i szacunku za codzienną bezinteresowną pracę na rzecz naszego Uniwersytetu: Tworzymy jedną piękną rodzinę i cieszę się, że to dzieło trwa nadal dzięki takim zrzeszonym oddziałom i waszym modlitwom, waszej obecności i waszemu dobremu słowu. Chciałbym zapewnić, że każdego dnia o godz. 8:00 jest sprawowana Eucharystia w Kościele Akademickim KUL za wszystkich Dobroczyńców, Przyjaciół Uniwersytetu i ludzi dobrej woli, którzy otwierają swoje serca na naszą Uczelnię.

Ks. Miłosław Żur proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski w Zamościu otrzymuje podziękowanie od członków Oddziału TP KUL
Członkinie Oddziału TP KUL w Zamościu
Anna Brzezicka-Stępień oraz ks. dr Damian Chrzanowski

Mimo tego, iż Oddział Towarzystwa Przyjaciół KUL w Zamościu został zamknięty zostaliśmy zapewnieni, że nasza przyjaźń się nie kończy. Dziękujemy!

Fot.: Olha Ilchyna