Towarzystwo Przyjaciół KUL Nabór wniosków stypendialnych
Aktualności

Nabór wniosków stypendialnych

08 stycznia 2024

Program “Działaj z TP KUL” czeka na nowych Stypendystów! Jest on przeznaczony dla osób bezinteresownie angażujących się na rzecz Uczelni. Kandydata do stypendium może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu, lub osoba indywidualna. Kandydat może również zgłosić sam siebie. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr.

Wnioski stypendialne przyjmowane są do 26 lutego br. w Biurze Zarządu Głównego TP KUL, można je również przesłać na adres Biura listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) – ul. Spokojna 1, pokój CI-102B2, 20-074 Lublin.

Regulamin i wniosek stypendialny znajdują się TU.