Towarzystwo Przyjaciół KUL List Rektora KUL na Wielkanoc 2023
Aktualności

List Rektora KUL na Wielkanoc 2023

08 kwietnia 2023

W tegorocznym liście, który zostanie odczytany w wielu kościołach naszego kraju w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Rektor KUL przypomina o powołaniu każdego człowieka do nieśmiertelności. Zmartwychwstanie, którego doświadczymy na wzór Chrystusa, i życie wieczne są czekającą nas niezwykle radosną perspektywą. Zmartwychwstanie ciała to wydarzenie odnoszące się do nieokreślonej bliżej przyszłości związanej z ostatecznością. Jednak pojęcie zmartwychwstania możemy rozumieć także w znaczeniu duchowym – jako nawrócenie, odrodzenie wewnętrzne, przemianę dotychczasowego życia. W tym sensie zmartwychwstanie zaczyna się już teraz na ziemi. To codzienne powstawanie z martwych jest długotrwałym, duchowym procesem wnikania w siebie, czyli szukania na dnie własnej duszy bardzo intymnej prawdy o sobie i o Bogu.

List Rektora KUL na Wielkanoc 2023