Towarzystwo Przyjaciół KUL Darowizny na TP KUL
Aktualności

Darowizny na TP KUL

06 lipca 2023

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Zarząd TP KUL informuje, że w roku obrotowym 2022 otrzymano darowizny w ogólnej kwocie 35.555,06 zł.

Towarzystwo Przyjaciół KUL przekazało darowizny na cele statutowe.