Towarzystwo Przyjaciół KUL Stypendia TP KUL
Aktualności

Stypendia TP KUL

27 lipca 2023

Dla tych, którzy rozpoczynają pierwsze studia na Uniwersytecie działa program Startuj z TP KUL. Wsparciem obejmujemy młodzież, która pochodzi z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, ich średnia ocen na zakończenie nauki wynosi co najmniej 3,8 a dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto. Dodatkowym kryterium jest zaangażowanie w organizacjach społecznych, religijnych, pozarządowych, wolontariat. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Dla osób bezinteresownie angażujących się na rzecz Uczelni przygotowaliśmy program Działaj z TP KUL. Kandydata do stypendium może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna. Kandydat może również zgłosić sam siebie. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr.

Wnioski stypendialne przyjmowane będą od 1 września do 18 października br. w Biurze Zarządu Głównego TP KUL, Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1, CI-102B1, 20-074 Lublin, można je również przesłać na adres Biura listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego – między 1 września a 18 października br.).

Regulaminy i wnioski stypendialne znajdują się TU.

Informacje:

Telefon: 662 487 212
E-mail: tpkul@kul.pl