Towarzystwo Przyjaciół KUL Ludzie

Ludzie

Towarzystwo Przyjaciół KUL to łańcuch serc, gotowych wspierać Uniwersytet modlitewnie, organizacyjnie i materialnie. Tysiące ludzi w całej Polsce i poza jej granicami – to niezwykła skarbnica naszych Przyjaciół.

Oddziały

Jak stać się Członkiem TP KUL podpowiada Statut, jednak nad wszystkimi formalnymi wymogami powinna przeważać chęć wspierania Uczelni na różnych płaszczyznach. W tym celu nasi Przyjaciele w kilku Oddziałach spotykają się regularnie, by dyskutować o sytuacji Uniwersytetu, rozwijać się intelektualnie, wspólnie pielgrzymować, słowem – gromadzić się wokół wspólnej idei Katolickiego Uniwersytetu w Polsce.

Z wielką radością odwiedzamy naszych Przyjaciół – poniżej znajdują się relacje z tych spotkań:

Oddział w Bydgoszczy

Oddział w Chorzowie

Oddział w Zamościu

Oddziały w Łomży, Olsztynie i Ełku

Zarząd

Władzą wykonawczą Towarzystwa jest Zarząd, który wybierany jest raz na trzy lata
przez Walne Zebranie Członków TP KUL. Prezesem Zarządu jest Rektor KUL.

Obecnie Zarząd Główny TP KUL tworzą:

Prezes

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
Rektor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II

Wiceprezesi

Ryszard Montusiewicz
Cezary Ruta

Skarbnik

ks. Jan Strzałka

Sekretarz

Ewa Zięba

Członkowie

Wojciech Dzierżak
ks. dr Tadeusz Pajurek

Komisja Rewizyjna

Agata Grula
Joanna Terlikowska
ks. dr hab. Jacek Goleń