Towarzystwo Przyjaciół KUL Ludzie

Ludzie

Towarzystwo Przyjaciół KUL to łańcuch serc, gotowych wspierać Uniwersytet modlitewnie, organizacyjnie i materialnie. Tysiące ludzi w całej Polsce i poza jej granicami – to niezwykła skarbnica naszych Przyjaciół.

Oddziały

Jak stać się Członkiem TP KUL podpowiada Statut, jednak nad wszystkimi formalnymi wymogami powinna przeważać chęć wspierania Uczelni na różnych płaszczyznach. W tym celu nasi Przyjaciele w kilku Oddziałach spotykają się regularnie, by dyskutować o sytuacji Uniwersytetu, rozwijać się intelektualnie, wspólnie pielgrzymować, słowem – gromadzić się wokół wspólnej idei Katolickiego Uniwersytetu w Polsce.

Z wielką radością odwiedzamy naszych Przyjaciół – poniżej znajdują się relacje z tych spotkań:

Oddział w Bydgoszczy

Oddział w Chorzowie

Oddział w Zamościu

Oddziały w Łomży, Olsztynie i Ełku

Zarząd

Władzą wykonawczą Towarzystwa jest Zarząd, który wybierany jest raz na trzy lata
przez Walne Zebranie Członków TP KUL. Prezesem Zarządu jest Rektor KUL.

Obecnie Zarząd Główny TP KUL tworzą:

Prezes

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski,
Rektor Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II

Wiceprezesi

ks. prof. dr hab. Janusz Lekan
ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka

Skarbnik

Piotr Waszak

Sekretarz

ks. Jan Strzałka

Członkowie

Małgorzata Baran-Sanocka
ks. kan. Kazimierz Gacan
ks. dr Krzysztof Kwiatkowski

Komisja Rewizyjna

prof. Stanisław Kiczuk
Agnieszka Zańko
ks. Marcin Grzesiak