Towarzystwo Przyjaciół KUL Odwiedziny w Zamościu
Aktualności

Odwiedziny w Zamościu

05 marca 2019

Ciągła pamięć o łączności modlitewnej – to na pewno towarzyszy członkom Towarzystwa Przyjaciół KUL w Zamościu. Podczas spotkania z ks. dr. Łukaszem Mudrakiem i Katarzyną Kusy z Biura Zarządu Głównego TP KUL opowiadali o swojej historii i licznych działaniach jakie podejmowali, by wspierać KUL: – Chcieliśmy, by ludzie zrozumieli potrzebę istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiedzieliśmy, że im będzie więcej absolwentów tej uczelni, tym więcej będzie w świecie autentycznej troski o człowieka, o Polskę, o dobro – tłumaczą swoje oddanie. Nie zabrakło również czasu na rozmowy o teraźniejszości – zamojski Oddział TP KUL mimo wielu zmian może pochwalić się dużym zaangażowaniem i ciągłą chęcią rozwoju. Wspólnie szukaliśmy nowych sposobów na jeszcze aktywniejsze promowanie przyświecających nam idei, bo jak mówiła jedna z przedstawicielek oddziału: – Cieszymy się, że jesteśmy i możemy pomagać, nie poddamy się – a wszystko inne jest w ręku Opatrzności Bożej.

Bardzo dziękujemy za to niezwykłe spotkanie!