Towarzystwo Przyjaciół KUL Przed Tronem Matki Bożej
Aktualności

Przed Tronem Matki Bożej

23 lutego 2018

Wieczorna, zimowa modlitwa Apelu Jasnogórskiego zgromadziła już kolejny raz pod przewodnictwem ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL przedstawicieli społeczności akademickiej przed Tronem Matki Bożej na Jasnej Górze.

Ten dzień pozostaje szczególnym w dziejach historii Uniwersytetu – to dzień, kiedy wspominamy 96. rocznicę śmierci założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego, dla którego ważnym celem było krzewienie i rozwijanie kultury oraz nauki w polskim narodzie, uczącym się chwilę wcześniej odzyskanej wolności.

Rozważania Rektora można przeczytać tu.