Towarzystwo Przyjaciół KUL Spotkanie z Absolwentami KUL
Absolwenci

Spotkanie z Absolwentami KUL

25 czerwca 2019

Wielką radość sprawia nam każde spotkanie z Absolwentami i Przyjaciółmi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tak też było 23 czerwca w Tykocinie. Na zaproszenie Białostockiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL w niezwykłą pielgrzymkę wybrał się ks. dr Łukasz Mudrak, Dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUL. Takie wydarzenia Absolwenci zrzeszeni w Stowarzyszeniu organizują każdego roku – jest to szansa na integrację środowiska związanego z Uniwersytetem, zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce, a także zaproszenie do wspólnej modlitwy.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania zabytkowego kościoła pw. Trójcy Świętej, historię którego przybliżył ks. proboszcz Jarosław Stefaniak. W tej świątyni została także odprawiona msza święta, w której udział wzięli bp Henryk Ciereszko z Archidiecezji Białostockiej (absolwent KUL) oraz bp Tadeusz Bronakowski z Diecezji Łowickiej. Po wspólnej modlitwie uczestnicy wyjazdu zwiedzali miasto, między innymi Wielką Synagogę będącą siedzibą Muzeum w Tykocinie a także Zamek, który w połowie XVI wieku król Zygmunt II August wybrał sobie na rezydencję królewską. Niezwykle ważnym momentem pielgrzymki był modlitwa przy grobie ks. Henryka Korży, wieloletniego dyrektora Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Oczywiście nie zabrakło też czasu na wspomnienia z lat studenckich, rozmów o sprawach Uniwersytetu i zapewnień o pamięci. Bardzo dziękujemy za to spotkanie!