Towarzystwo Przyjaciół KUL Pielgrzymki

Pielgrzymki

Pielgrzymka na Jasną Górę

Jako Towarzystwo Przyjaciół KUL jesteśmy jedną wielką rodziną, która poza troską o kształcenie młodych ludzi gromadzi się także wokół chrześcijańskich wartości. Dlatego też kilka razy w roku pod przewodnictwem Rektora KUL spotykamy się na Apelu Jasnogórskim, by właśnie w tym częstochowskim sanktuarium polecać sprawy Uniwersytetu i nasze prywatne wstawiennictwu Matki Bożej. Nasze pielgrzymki gromadzą nie tylko studentów, ale również pracowników Uniwersytetu a także jego Przyjaciół, stanowiąc kolejną okazję na integrację społeczności związanej z KUL.

Te niezwykłe wieczory pozwalają nam na wspólną modlitwę w gronie tych, którym na sercu leży dobro naszej Uczelni. Wpatrując się w Oblicze Matki Bożej powtarzamy “jestem, pamiętam, czuwam”. Wybieramy to miejsce, bo pielgrzymowali tam św. Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński – obydwaj związani z naszą Uczelnią. W refleksji podczas Apelu Jasnogórskiego 10 grudnia 2019 r. Rektor KUL przypominał:

Pani Jasnogórska, stoimy w miejscu, z którym Ci dwaj wielcy Polacy byli tak mocno związani. Tutaj przynosili modlitwy za Ojczyznę i Kościół. Tutaj wyrażali swoje zawierzenie: „Totus Tuus – Cały Twój” – wołał z mocą Jan Paweł II, „Soli Deo per Mariam – Samemu Bogu przez Maryję” – wyznawał z wiarą kardynał Stefan Wyszyński. Tutaj szukali siły i natchnień do swoich duszpasterskich przedsięwzięć.

Tych dwóch wielkich ludzi Kościoła połączyły także mury i historia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przypominają o tym także: wyjątkowy pomnik na dziedzińcu naszej Uczelni, przedstawiający Prymasa Tysiąclecia i papieża Polaka w braterskim uścisku, budynek w kampusie głównym nazywany imieniem Jana Pawła II oraz aula nosząca imię kardynała Wyszyńskiego.

Jeszcze bardziej niż mury naszej Uczelni połączyło ich umiłowanie prawdy i wysiłki wychowania do wolności.

Informacje o minionych wyjazdach oraz archiwum tekstów Rozważań Rektora KUL:

Apel Jasnogórski, 22 II 2020 r.

Apel Jasnogórski, 10 XII 2019 r.

Apel Jasnogórski, 1 X 2019 r.

Apel Jasnogórski, 30 VI 2019 r.

Apel Jasnogórski, 21 II 2019 r.

Apel Jasnogórski, 2 X 2018 r.

Apel Jasnogórski, 22 II 2018 r.

Apel Jasnogórski, 1 X 2017 r.

Apel Jasnogórski, 22 II 2017 r.

Zachęcamy do odsłuchania relacji przygotowanej przez studentów dziennikarstwa KUL: